สมุดเยี่ยม1สมุดเยี่ยม2เว็บบอร์ด1เว็บบอร์ด2
 
บุคลากรในโรงเรียน

    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    คุณลักษณะอันพึงประสงค
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลนักเรียน   
    กรรมการสถานศึกษา
    จังหวัดสระบุรี
    ประวัติหมู่บ้านมวกเหล็กใน
 
วันสำคัญทางศาสนา
วันพ่อแห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
วันรัฐธรรมนูญ
วันจักรี
วันปิยมหาราช
วันลอยกระทง
วันปีใหม่
วันเด็ก
วันสงกรานต์
 
สพท.สบ1
สพท.สบ2
รับ-ส่งหนังสือ e-office
โรงเรียนวิถีพุทธ
โครงการอาหารกลางวัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้.วิถีพุทธ
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ผลงานนักเรียน.วันแม่
ผลงานนักเรียน.วันแม่
ผลงาน..วันเข้าพรรษา
วันสุนทรภู่
น้ำตกเหวน้อย
ฝายวังยาว
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
หนึ่งร.ร.หนึ่งนวัตกรรม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เริ่ม 9 เมษายน2550

01/22/2012 21:00
สมุดเยี่ยม
สมุดเยี่ยม 1 ( 212cafe.com)
สมุดเยี่ยม 2 ( thaimisc.com)

เว็บบอร์ด
เว็บบอร์ด 1 ( 212cafe.com)
เว็บบอร์ด 2 ( thaimisc.com)


web master
สงกรานต์บ้านเรา


เว็บไซต์โรงเรียน


รางวัลเว็บไซต์


สื่อเว็บเพจครูพยนต์

<<< เรียนดี รักสะอาด มารยาทดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม >>>

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2553

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ วันที่ 23-24 ธํนวาคม 2553วันที่ 12 ธันวาคม 2553
คณะนักเรียน-จ่าทหารเรือเหล่าพลาธิการทหารเรือรุ่น17
และคณะได้มอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษา
มอบวัสดุการศึกษาและวัสดุกีฬา มูลค่าทั้งสิ้น 50,690 บาทวันที่ 10-12 ธันวาคม 2553
นักเรียนโรงเรียนสายปัญญา และนักเรียนโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
จำนวนทั้งหมด 39 คน ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสา
โดยทาสีอาคารเอนกประสงค์
ของโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน

กิจกรรมวันเด็ก 2555
เข้าค่ายเชิงอนุรักษ์ 51
กิจกรรมวันเด็กปี 51
อวยพรปีใหม่ 2551
เที่ยวป่า..กับครูม.น.
น้ำใจจากมูลนิธิ 
ลอยกระทงปี2550
ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน
กีฬาสีนักเรียน ปี 2550
เลือกตั้ง อบต.มิตรภาพ 
กิจกรรมวันแม่ ปี 2550
เข้าค่ายเชิงอนุรักษ์ ปี 50
เข้าค่ายเชิงอนุรักษ์ ปี 49
เฉลิมฉลองพื้นที่มรดกโลก
เข้าค่ายคุณธรรม
ประชาสัมพันธ์ไฟป่า
กิจกรรมไหว้ครู ปี2550
ส่งเสริมประชาธิปไตย
สงกรานต์ ปี2550
สงกรานต์ ปี2549
ประเมินภายนอก..สมศ.
ผอ.เขตเยี่ยมโรงเรียน
ทัศนศึกษา..สุพรรณบุรี
ทัศนศึกษา..วัดพระแก้ว
ทัศนศึกษา..สวนสัตว์
เที่ยวลาวกับอบต.มิตรภาพ
กิจกรรมวันอำลา..ปี2550
กิจกรรมวันอำลา..ปี2549
เข้าค่ายลูกเสือ ปี 2550
เข้าค่ายลูกเสือปี49.สามัญ
เข้าค่ายลูกเสือปี49.สำรอง
วันเด็ก..ปี2550
วันเด็ก..ปี2549
วันเด็ก..ปี2548
วันแม่..ปี2549
วันแม่..ปี2548
วันแม่..ปี2547
เข้าค่ายเชิงอนุรักษ์.ปี48
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เข้าค่ายเชิงอนุรักษ์.แก่งคอย
วันลอยกระทง
เลี้ยงส่งครู..ปี2548
เลี้ยงส่งครู..ปี2550
ศึกษาดูงานเชียงใหม่
ศิษย์เก่าเลี้ยงอาหาร
วันเกิดผอ.โรงเรียน
Sunfowercosmos<Teachers Online>

 โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน สระบุรี เขต 2
 watmuakleknai@hotmail.com